Aanmelding vereniging

De volledige naam van de schoolvereniging luidt: de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Oude-Tonge.

Ouders wier kind/kinderen onze school bezoekt/bezoeken kunnen lid worden van deze Vereniging. Velen blijven dat ook nog, nadat hun kind(eren) van school is (zijn). Wie zich als lid aanmeldt, verklaart schriftelijk in te stemmen met de Statuten van de Vereniging en/of deze te respecteren.

Ieder cursusjaar vindt er een ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten/ financiën van het voorgaande kalenderjaar.

Uw gegevens

 

Verification

 

  • Agenda

    Geen evenementen gevonden

  • Archief