Behoud Kleine Scholen!

Het voorstel van Staatssecretaris Dekker is bekend. Nauurlijk zijn we blij met het gegeven dat de norm van 23 gehandhaafd wordt. Wel zal, zoals verwacht, de kleinescholentoeslag verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een nieuw bekostigingsstelsel met als uitgangspunt samenwerking van de kleine scholen.

“Het aanpassen van de kleinescholentoeslag zal leiden tot een afname van het aantal kleine scholen. Daardoor neemt het bedrag af dat aan kleine scholen en vaste voeten wordt besteed. Mogelijk wordt een deel van de vrijval ingezet om de ondersteuning en de bevordering van regie of coördinatie te realiseren.”

Onze conclusie: met het budget welke vrij komt door het vervallen van de kleinescholentoeslag wordt de weg vrij gemaakt om kleine scholen welke niet kunnen of om gegronde redenen niet willen samenwerken te saneren!

Neem de tijd om het het volledige voorstel van de Staatssecretaris te lezen. Het beeld welke geschets wordt van deze kleine scholen is niet herkenbaar voor bewoners van dunbevolkte gebieden. Er word gesteld dat deze kleine scholen in het algemeen kwalitatief minder zijn, leerkrachten minder bekwaam en de toegevoeg

Aanbieden petitie Tweede Kamerde waarde richting leefbaarheid is niet van belang!

petitie Tweede Kamer