CITO 2017 We zijn begonnen! SSSSSST!

SSSSST! CITOtoets. Vanmorgen zijn de leerlingen van groep 8 gestart met de verplichte eindtoets. Op De Bron is dat de eindtoets die sinds 2015 door het Cito op de markt wordt gebracht. Samen met 65% van alle Nederlandse groep 8ers wordt er in drie dagdelen getoetst. Vanmorgen staat taal, rekenen, lezen en aardrijkskunde op het programma. Met de speciale SUCCESFLESSEN komen we de drie dagen  vast goed door!