De MR stelt zich voor

De MR-leden stellen zich graag aan u voor:

pasfoto

Mijn naam is Yvonne de Waal, moeder van Timo de Waal uit groep 3 en getrouwd met René de Waal. Ik vind het belangrijk dat ik een bijdrage kan leveren aan de omgeving waar onze zoon een belangrijke periode van zijn leven doorbrengt. Door een goede en kritische dialoog tussen ouders, leerkrachten, directie,  adviesraad en bestuur van de Stichting Kindwijs moeten we continue zoeken naar verbeteringen op welk vlak dan ook, zodat we een optimaal klimaat creëren voor in de eerste plaats onze kinderen, maar zeker ook voor de leerkrachten en ouders. Door middel van mijn deelname aan de Medezeggenschapsraad (MR) hoop ik hier mijn steentje aan bij te dragen. Ik hoop dat andere ouders ons als MR ook weten te vinden en ons input geven om de juiste onderwerpen in het gesprek met de leerkrachten, directie en het bestuur van Kindwijs aan te snijden.

 

Marco

Mijn naam is Marco van Noord en ik ben lid van de Medezeggenschapsraad. Ik ben getrouwd met Janine en we hebben drie kinderen. Onze dochter Merel zit in groep 8, Iris zit in groep 6 en zoon Tim zit in groep 1. In 2014 ben ik gevraagd om zitting te nemen in de MR van de Bron. In de MR hebben we als taak, gevraagd of ongevraagd, advies te geven over het beleid van de school. Door als ouder mee te denken over onderwerpen die op school van belang zijn, hoop ik met elkaar te zorgen voor goed onderwijs en een leuke basisschool periode voor alle kinderen op de Bron.

 

2015 100 [310619]

Sinds 2014 ben ik weer lid van de medezeggenschapsraad. Mijn naam is Jenny Maliepaard en ik werk al vele jaren op “De Bron”. Wij hebben een bijzonder jaar achter de rug. De MR heeft veel mee mogen denken, praten en beslissen bij het tot stand komen van de fusie met de overkoepelende organisatie Kindwijs. Ook na de fusie blijft de MR -met en voor ouders en personeel- zich vanzelfsprekend inzetten voor onze basisschool!

Als laatste mag ik mijzelf voorstellen. Ik ben Annette Eikelboom, als intern- begeleider werkzaam op De Bron . Ik zit nu voor de derde termijn in de  MR. Dit geeft wel  aan met hoeveel plezier ik dit werk doe. Na de aansluiting bij Kindwijs is het voor ons wel even zoeken geweest naar  ‘onze nieuwe rol’. De informatievoorziening loopt nu  anders en dat betekent weer nieuwe uitdagingen. Wat ik zo leuk vind aan de MR is dat je kunt meebeslissen over de toekomst van De Bron. Bij belangrijke zaken wordt de MR om advies- of instemming gevraagd.  Om daarin een goede beslissing te kunnen nemen is een goede samenwerking tussen de diverse geledingen binnen onze school buitengewoon belangrijk. De MR biedt mij de mogelijkheid om intensief met het team, de ouders en de directie samen te werken. Met elkaar dienen wij een gezamenlijk doel: goed onderwijs voor de kinderen op De Bron. Daar zet ik mij graag voor in!

 

Als MR zijn we er mede voor om de belangen van u als ouders te behartigen.  Mochten er onderwerpen zijn die volgens u de MR raken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze gegevens vindt u in de schoolgids. U kunt ook mailen naar mrdebron@debron-ot.nl.

De notulen van onze vergaderingen vindt u  – nadat u  uzelf heeft ingelogd- onder het kopje ‘notulen’ op deze website.

 

 

 

  • Agenda

    Geen evenementen gevonden

  • Archief