De MR-leden stellen zich graag aan u voor:

Mijn naam is Martijn Buscop en ik ben lid van de Medezeggenschapsraad.

Ik ben getrouwd met Marjon en we hebben drie kinderen. Onze zoon Nees zit in groep 8 en dochter Abya in groep 4. Eind 2018 ben ik gevraagd om per januari 2019 zitting te nemen in de MR van de Bron. Als MR hebben we als taak advies te geven over het beleid van school. Door als betrokken ouder mee te denken over beleid en actuele onderwerpen die voor de school van belang zijn, hoop ik samen met de andere MR-leden te zorgen voor goed onderwijs en een leuke tijd voor alle kinderen op de basisschool.

 

Mijn naam is Caroline Quist, ik ben getrouwd met Dimitri en moeder van Jasper en Ruben. Sinds november 2017 ben ik lid van de Medezeggenschapsraad.

Ik heb gekozen voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat de school waar mijn kinderen op zitten goed kan voorzien in de behoeftes die de leerlingen nodig hebben. De kwaliteit van het lesgeven is heel belangrijk en daarom is het goed om daar advies over te geven. Als MR geven wij advies of instemming over de onderwerpen die spelen binnen de school.

Verder hoop ik dat u als ouders ons ook input geeft wat er leeft in de klas of school. Er kunnen altijd verbeteringen plaatsvinden, maar daarvoor hebben we ook de ouders nodig!

Ik ben Jessica van Broekhoven, sinds 2015 werkzaam als leerkracht op de Bron in groep 3/4 en later ook in groep 5/6. Sinds mei 2017 ben ik namens het personeel lid van de MR geworden.

Het is fijn en belangrijk om regelmatig tijdens onze MR vergaderingen met ouders te spreken over onze school. Samen willen we immers het beste voor “onze kinderen”.

We denken mee en geven advies en instemming over het beleid op school (bijvoorbeeld het “hitteplan” wat afgelopen schooljaar is opgesteld, het schoolplan of het vakantierooster). Het is goed om hier met zowel ouders als leerkrachten kritisch over na te denken.

 

 

Als MR zijn we er mede voor om de belangen van u als ouders te behartigen.  Mochten er onderwerpen zijn die volgens u de MR raken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze gegevens vindt u in de schoolgids. U kunt ook mailen naar mr@debron-ot.nl.

De notulen van onze vergaderingen vindt u  – nadat u  uzelf heeft ingelogd- onder het kopje ‘notulen’ op deze website.