De MR stelt zich voor

De MR-leden stellen zich graag aan u voor:

Marco

Mijn naam is Marco van Noord en ik ben lid van de Medezeggenschapsraad. Ik ben getrouwd met Janine en we hebben drie kinderen. Onze dochter Iris zit in groep 8 en zoon Tim zit in groep 3. In 2014 ben ik gevraagd om zitting te nemen in de MR van de Bron. In de MR hebben we als taak, gevraagd of ongevraagd, advies te geven over het beleid van de school. Door als ouder mee te denken over onderwerpen die op school van belang zijn, hoop ik met elkaar te zorgen voor een goed onderwijs en een leuke basisschool periode voor alle kinderen op de Bron.

 

Mijn naam is Caroline Quist, ik ben getrouwd met Dimitri en moeder van Jasper en Ruben. Sinds november 2017 ben ik lid van de Medezeggenschapsraad.

Ik heb gekozen voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat de school waar mijn kinderen op zitten goed kan voorzien in de behoeftes die de leerlingen nodig hebben. De kwaliteit van het lesgeven is heel belangrijk en daarom is het goed om daar advies over te geven. Als MR geven wij advies of instemming over de onderwerpen die spelen binnen de school.

Verder hoop ik dat u als ouders ons ook input geeft wat er leeft in de klas of school. Er kunnen altijd verbeteringen plaatsvinden, maar daarvoor hebben we ook de ouders nodig!

Ik ben Jessica van Broekhoven, sinds 2015 werkzaam als leerkracht op de Bron in groep 3/4 en later ook in groep 5/6. Sinds mei 2017 ben ik namens het personeel lid van de MR geworden.

Het is fijn en belangrijk om regelmatig tijdens onze MR vergaderingen met ouders te spreken over onze school. Samen willen we immers het beste voor “onze kinderen”.

We denken mee en geven advies en instemming over het beleid op school (bijvoorbeeld het “hitteplan” wat afgelopen schooljaar is opgesteld, het schoolplan of het vakantierooster). Het is goed om hier met zowel ouders als leerkrachten kritisch over na te denken.

Als laatste mag ik mijzelf voorstellen. Ik ben Annette Eikelboom, als intern- begeleider werkzaam op De Bron . Ik zit nu voor de derde termijn in de  MR. Dit geeft wel  aan met hoeveel plezier ik dit werk doe. Na de aansluiting bij Kindwijs is het voor ons wel even zoeken geweest naar  ‘onze nieuwe rol’. De informatievoorziening loopt nu  anders en dat betekent weer nieuwe uitdagingen. Wat ik zo leuk vind aan de MR is dat je kunt meebeslissen over de toekomst van De Bron. Bij belangrijke zaken wordt de MR om advies- of instemming gevraagd.  Om daarin een goede beslissing te kunnen nemen is een goede samenwerking tussen de diverse geledingen binnen onze school buitengewoon belangrijk. De MR biedt mij de mogelijkheid om intensief met het team, de ouders en de directie samen te werken. Met elkaar dienen wij een gezamenlijk doel: goed onderwijs voor de kinderen op De Bron. Daar zet ik mij graag voor in!

 

Als MR zijn we er mede voor om de belangen van u als ouders te behartigen.  Mochten er onderwerpen zijn die volgens u de MR raken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze gegevens vindt u in de schoolgids. U kunt ook mailen naar mrdebron@debron-ot.nl.

De notulen van onze vergaderingen vindt u  – nadat u  uzelf heeft ingelogd- onder het kopje ‘notulen’ op deze website.

 

 

 

  • Agenda

    Geen evenementen gevonden

  • Archief