Een goed begin…….

Het begint inmiddels een goede traditie te worden, de Nieuwjaarsontmoeting op de eerste schooldag na de Kerstvakantie. Om half 9 verzamelden alle leerlingen en diverse ouders zich in de aula van de school. Juf Paula las voor uit Prediker 3 en zij sprak met de kinderen over ‘blijdschap’. We zongen het lied “God keert alles om” met elkaar en natuurlijk werd er een toost uitgebracht op het nieuwe jaar! We hopen dat het een mooi en gezond jaar,vol van blijdschap voor iedereen zal worden!