even gluren…..

Als ib-er (intern- begeleider) bezoek ik met enige regelmaat de klassen. Ik woon dan een (deel van een) les bij. Altijd ontzettend leuk om te zien hoe hard er door de kinderen en de juffen gewerkt wordt. Zo was groep 1/2 vanmorgen bezig met een woordspin over de ‘politie’. Dit past helemaal bij het thema  “politie en boef” waar ze hard mee aan het werk zijn. Zo knap om te horen waar de kinderen dan allemaal mee komen: ‘de cel, de politiehond en de gevangenis’ werden bijvoorbeeld genoemd. Ik zat met mijn oren te klapperen! In groep 3/4 waren de kinderen van groep 3 helemaal zelfstandig met verschillende opdrachten aan het werk. Er werd gelezen, geschreven, op de computer gewerkt en er werden taallesjes en werkbladen gemaakt. Allemaal zonder hulp van de juf te vragen. Onvoorstelbaar dat ze dat -na nog maar net 2 weken in groep 3- allemaal al kunnen! En dat ook nog terwijl groep 4 met juf Elly een woordenschatles op het bord aan het oefenen was!

Het was sowieso ‘taaltijd’ toen ik een rondje door de school deed, want ook in groep 5/6 en groep 7/8 werd aan woordenschat gewerkt. Moeilijke begrippen als ‘overtuigen’, ‘opvatting’, ‘betoog’, ‘fantasieloos’ en ‘vindingrijk’ kwamen in groep 6 aan bod. Pittig hoor! In groep 7 werd aan een Webquest gewerkt en groep 8 was aan het oefenen met begrippen als ‘kiesrecht, een stembiljet, een voorvechtster en het parlement’. Ga er maar aan staan! Om u een beetje mee te laten genieten heb ik een aantal foto’s gemaakt. Kunt u stiekem ook even mee gluren ;)….