Op 9/6/2015 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle stukken zijn opvraagbaar door de leden via de secretaris van het Bestuur. De notulen zullen binnenkort ook beschikbaar komen.

 

De agenda was:

Agenda Ledenvergadering dinsdag 9 juni 2015

1. Opening met schriftlezing en gebed door voorzitter Hans van Heemst

2. Zingen Psalm 103: 1+2

3. Ingekomen stukken en/of mededelingen

4. Notulen ledenvergadering 3 juni 2014 en 9 december 2014 (ondertussen kan de ledenlijst worden bijgewerkt)

5. De leden hebben de Jaarverslagen kunnen lezen. Opmerkingen en vragen naar aanleiding hiervan kunnen nu worden besproken. Het betreft de volgende verslagen:

  • Oudercommissie
  • MR
  • Bestuur
  • Directie
  • Financieel jaarverslag 2014 en accountantsverklaring
  • Budget 2015

6. Actuele zaken m.b.t. de toekomst van cbs De Bron:

-Interimperiode: de leden informeren over het plan voor de interim-periode tussen vertrek directeur en 1/1/2016

-Fusie: de leden informeren over de voorgenomen fusie per 1/1/2016

-Een vacature voor directeur na de zomervakantie 2015

7. Mededelingen bestuur:-afscheid 2 bestuursleden

-kennismaken met mevr. Sylvia van Gurp, zij is medio mei 2015 in bestuur toegetreden

-herverkiezing van 2 bestuursleden

8. Rondvraag

9. Zingen

10. Sluiting