Open huis: gezellig!

Dat gebeurt niet iedere dag: je opa,oma, of papa en mama in de kring of bij de rekenles. Maar vandaag gebeurde het wél.

Tegen half 10 stroomde de hal vol met vele belangstellenden; opa’s, oma’s, oppassen, (veel!) vaders, moeders en ook een aantal (kleine) broertjes en zusjes. Sommigen zelfs nog in de kinderwagen! Allemaal mensen die waren afgekomen op de aankondiging van ons Open Huis vandaag. Hoe leuk was dat!

Al snel vond iedereen zijn of haar weg naar de verschillende groepen. In sommige groepen zaten soms 12 belangstellenden gelijk achter in de klas te kijken naar bijvoorbeeld een leesles of een stukje van de rekenles! Gezellig hoor. En natuurlijk werd er door de kinderen vandaag extra goed opgelet!

Naast alle bekenden kwamen er ook drie nieuwe ouders op onze school kijken. Wij hopen dat zij ook enthousiast over onze school geworden zijn, zodat er in de toekomst misschien nog meer kinderen hun weg naar De Bron zullen vinden.

Door alle drukte was er bijna geen gelegenheid om foto’s van dit Open Huisbezoek te maken, maar met deze paar foto’s hopen we u toch een kleine indruk te geven. Volgend jaar hopen we dit zeker te gaan herhalen!