Behoud Kleine Scholen!

Het voorstel van Staatssecretaris Dekker is bekend. Nauurlijk zijn we blij met het gegeven dat de norm van 23 gehandhaafd wordt. Wel zal, zoals verwacht, de kleinescholentoeslag verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een nieuw bekostigingsstelsel met als uitgangspunt samenwerking van …