Van suiker naar proefjes

Eind maart hebben we gewerkt tijdens de Aardrijkskundeles over ‘Suiker’, waar komt het vandaan, hoe wordt het bewerkt en welke soorten zijn er?
Daarna hebben we de verschillende smaken onderzocht en ‘De Schijf van Vijf’ onder de loep genomen.