voor alle data zie de wekelijkse nieuwsbrief en de jaarplanning in het Ouderportaal:   https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen