Dankzij onze betrokken ouders die in verschillende raden en commissies meedenken kunnen we alles in en rond de school goed organiseren. 

We hebben de volende raden en commissies:

Oudercommissie: Deze groep ouders geeft praktische ondersteuning tijdens feesten en projecten in het schooljaar. Dankzij hun hulp is het extra gezellig op school.

MR: Naast twee personeelsleden zijn er twee ouders die in de MR (medezeggenschapsraad) participeren. Ze adviseren de school, met name bij wijzigingen van beleid.

Adviesraad; Deze groep ouders heeft een belangrijke rol in de identiteit van de school. Zo voeren ze gesprekken met nieuwe personeelsleden over dit thema en adviseren ze de school op dit gebied. Daarnaast is de Adviesraad het bestuur van de plaatselijke vereniging.

GMR: Onze school maakt deel uit van de scholengroep Kindwijs. Deze scholengroep heeft een GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De GMR adviseert op beleidsmatig gebied, wanneer het beleid voor heel de scholengroep betreft.

Raad van toezicht; Het bestuur van de scholengroep Kindwijs legt verantwoording af aan de raad van toezicht. In deze raad zitten ouders van de scholengroep.