Een goede en open communicatie met onze ouders is voor ons van essentieel belang om op een goede manier te functioneren als basisschool. We communiceren via onze ouderapp en de wekelijkse nieuwsbrief van de school.

Verder participeren onze ouders in de oudercommissie, de MR, Adviesraad en de raad van toezicht.