Schooltijden
Onze schooltijden zijn:

Maandag tot en met vrijdag: 8.30u-14.00 uur

Groep 1-2 is om de vrijdag vrij.

Kindpakket

Meer informatie over het Kindpakket kunt u vinden via deze link:

https://kindwijs.org/onderwijs/kindpakket