Ontstaan  en identiteit

Christelijke basisschool De Bron is opgericht door een groep ouders die het belangrijk vonden dat hun kinderen een goede basis mee kregen, vanuit een christelijke levenshouding. De naam van de school is bewust gekozen om deze doelstelling helder te hebben en te houden. Vanuit de Bijbel als Bron mogen we kinderen nog steeds een mooie en belangrijke boodschap meegeven. Daarom vertellen we uit de Bijbel, zingen en bidden we, vieren we de Christelijke feesten en zijn we enthousiast over Gods schepping.

Onze school richt zich op onderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We zijn een open school, waarbij iedereen welkom is die onze uitgangspunten respecteert. We vinden het belangrijk dat kinderen en teamleden zich veilig en prettig voelen op onze school. 

Elk kind verdient een waarde(n)volle toekomst!

Identiteit

CBS De Bron is een Protestants-Christelijke basisschool. De boodschap van de Bijbel neemt op onze school een belangrijke plaats in. We geven die boodschap door en stralen die uit in de manier waarop we met elkaar omgaan. 

Op de Bron:

Geloven we in God

Vertellen we uit de Bijbel

Zingen en bidden we

Zijn we enthousiast over de Schepping

Is elk kind uniek

Zeggen we sorry en vergeven we

Horen we bij elkaar

Kwaliteit

De Bron is een school waar kinderen zich welkom voelen. het kind met zijn/haar unieke talenten staat centraal in onze onderwijsaanpak. Met elkaar werken we hard aan de maximale ontwikkeling van al onze leerlingen.

Op de Bron:

Bieden we een veilige basis.

Geven we goed onderwijs

Werken we op niveau

Lezen we veel

Werkt een enthousiast team

geven we complimenten

Zorgen we voor elkaar

Zijn we kanjers

Specialiteit

We beschikken over een ruim schoolgebouw, waardoor we veel mogelijkheden hebben. Dankzij de hulp van onze ouders kunnen we aandacht geven aan verschillende activiteiten die meehelpen bij de ontplooiing van onze kinderen.

Op de Bron:

Vieren we samen

Leren de jonge kinderen "spelend leren"

Hebben we de Bibliotheek op School

Zijn we Kanjers (Kanjermethode)

Werken we ontwikkelingsgericht m.b.v. data, duiden, doelen en doel (OGW 4D)

Geven we instructie volgens het Doordacht Passend Lesmodel (DPL)