Hoe bieden wij Passend Onderwijs?

Onze visie is dat iedereen welkom is op onze school die onze identiteit respecteert. Op het moment dat we ons onderwijs op een andere manier vorm moeten geven dan zullen we ons daar maximaal voor inzetten. Dit binnen de mogelijkheden die we als reguliere basisschool hebben. 

We staan open voor het begeleiden van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. In gesprek met ouders onderzoeken we hiervoor alle mogelijkheden. Ook uitgaande van de organisatorische, pedagogische en didactische mogelijkheden binnen onze school. We streven ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Dit vraagt van ons dat we expertise in huis halen als de behoefte verder reikt dan onze basisondersteuning. Hiervoor werken we nauw samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. https://www.swvgo.nl/contact

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden altijd in het zorgteam/kernteam, bestaand uit orthopedagoog en begeleider passend onderwijs en de intern begeleider besproken. Samen met leerkrachten, ouders en het team van begeleiders bekijken we nauwkeurig of en hoe we het onderwijs passend kunnen maken en/of houden.